• Màng sơn bóng 
  • Độ bền màu cao
  • Độ phủ cao
  • Trà rửa tối ưu
  • Khả năng chống rêu mốc

Sản phẩm có 03 loại dung tích: 1L, 5L, 18L